กิจกรรมบูรณาการ การจัดการเรียนการสอน

ตามที่ โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2564 เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียน และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online, On Hand, On Air และ On Demand นั้น การประชุมผู้ปกครองดังกล่าว มีมิติเสียงส่วนใหญ่ว่า จะแก้ไขปัญหา โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น ในส่วนของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจะมอบเกียรติบัตรในฐานะ “ผู้นำนักเรียนประจำหมู่บ้าน” และสามารถนำผลกิจกรรมนี้ ไปดำเนินการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อประกอบการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *